Universiteti Politeknik i Tiranës


 

Në vitin akademik 1951 u krijua Instituti i Lartë Politeknik (ILP) në vendin tonë. Kjo datë shënon njëkohësisht edhe zanafillën e arsimit të lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën ILP bënin pjesë tri drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Rektori i parë i ILP ka qënë Prof. Zija Këlliçi. Më pas, në Shqipëri u krijuan edhe fakultete të tjera dhe të gjithë së bashku, në vitin 1957, themeluan Universitetin Shtetëror të Tiranës.Në vitin 1991, gjatë sistemit të kaluar, të gjitha fakultetet me formim inxhinierik u rigrupuan duke formuar Universitetin Politeknik – Tiranë (UPT).

Në vitin 2007, si rezultat i reformës që ndërmori qeveria shqiptare për reformimin e kërkimit shkencor në Shqipëri, ndryshoi struktura përbërëse e Universitetit Politeknik të Tiranës, i cili aktualisht ka në përbërjen e tij shtatë Fakultete dhe një Institut Kërkimi e Zhvillimi, si më poshtë:

1. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
4. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
5. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
6. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
7. Fakulteti i Teknologjsië së Informacionit


1. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë , Ujit dhe Mjedisit.

Rektori i parë i UPT ka qënë Prof. Gëzim Karapici. Pasuesit e tij në postin e Rektorit të UPT kanë qënë Prof. Emil Lamani, Prof. Tamara Eftimi dhe Prof. Përparim Hoxha. Rektori aktual i Universitetit Politeknik është Prof. Jorgaq Kaçani. Rektori ka nje mandat kater-vjeçar. Ai zgjidhet nga personeli akademik, nga personeli joakademik dhe nga studentet si dhe emërohet nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë.

Universiteti Politeknik - Tiranë është institucion publik.