Universiteti i Veriut Argenti
Universiteti i Veriut Argenti fokusuar drejt nevojave te studentit me kushte shume te mira akomodimi dhe mesimdhenie si dhe me nje staf me eksperienca kombetare dhe nderkombetare!

MISIONI YNE

•    Sfidojme mendjen tuaj
•    Zgjerojme horizontin
•    Krijojme opurtunitete

Ky universiet Privat qe ndodhet ne hyrje te Shkoders hap Dyert e tij ne 3 fakultete