TBU - Tirana Business University
“TBU, I VETMI QE LIDH STUDENTET ME BIZNESIN”

TBU përqëndrohet te biznesi, pra te përgatitja me njohuritë bashkëkohore e kandidatëve që i nevojiten biznesit për drejtim, administrim dhe në fushën juridike. Shkolla të ndryshme zgjedhin anë të veçanta të veprimtarisë së njësive private apo publike për të përgatitur kandidatë në funksion të nevojave të zhvillimit të ekonomisë. Stadi i sotëm i zhvillimit, me hapjen e tregjeve dhe me globalizimin e tyre, kërkon njerëz me ide dhe vizion, njerëz të aftë të konkurrojnë dhe të jetojnë gjatë në biznes. Një biznes jeton gjatë jo vetëm nga profili ekonomik i zgjedhur, por nga cilësia e stafit për të zhvilluar këtë veprimtari dhe për ta trajtuar atë si një trup në lëvizje.