Skip Navigation LinksStudimet Institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri Universitetet Private Shkolla e lartë universitare jo publike "Wisdom University"

Shkolla e lartë universitare jo publike "Wisdom University"
Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Wisdom University" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.672, datë 27.9.2006. Ky institucion ofron 10 programe studimi në dy cikle studimi.

Programet e studimit

Psikologji
Shkenca Bankare dhe të Sigurimeve
Shkenca Politike
Drejtësi
Menaxhim Biznesi
Marketing Komunikim