Skip Navigation LinksStudimet Institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri Universitetet Private Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Sevasti & Parashqevi Qiriazi"

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Sevasti & Parashqevi Qiriazi"Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Sevasti & Parashqevi Qiriazi" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 274, datë 10.5.2006.  Ky institucion ofron 18 programe studimi në dy cikle studimi.Është i akredituar institucionalisht me VKA Nr. 89 datë 03.09.2010.

Universiteti Jopublik “Sevasti &Parashqevi Qiriazi”, synon të rritet e tëzhvillohet, me qëllim që të bëhet një ndër institucionet e arsimit të lartë privat mëme emër në Shqipëri në përgatitjencilësore të specialistëve të ekonomisë e juristëve me drejtim biznesin.