Universiteti Reald


Procesi mesimor dhe akademik mbeshtetet nga nje staf i nivelit te larte profesional ne fushat perkatese. Shefat e departamenteve me titull “Doktor i Shkencave”

Korpusi I universitetit është ndërtuar me të gjitha parametrat e kohës për ë qenë një universitet bashkëkohor me salla leksioni, kabinete, laboratore të posacëm dhe modern. Studentët e rretheve të tjera do të kenë mundësi akomodimi prane kampustit qëndror të universitetit.

Te pergatise farmacist, stomatolog, inferimer te profilizuar si dhe ekonomist te afte per t’ju pergjigjur kerkesave te kohes, te afte teorikisht dhe praktikisht.

Fakultetet
1.    Fakulteti I Mjekesise – (Stomatologji, Infermieri, Farmaci, Fizioterapi )
2.    Fakulteti Ekonomik- ( Finance, Marketing, Menaxhim )