Universiteti Metropolitan Tirana


Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”  financohet nga një grup investitorësh në fushën e inxhinierisë, arkitekturës, teknologjisë dhe ekonomisë, themelues të Grupit “Future University of Tirana” (FUT GROUP), me mision edukimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe zhvillimin e talenteve të reja në fushën e biznesit shqiptar.

FAKULETET
•    Fakulteti I Inxhinierise
•    Fakulteti I Ekonomise