Universiteti Logos


Me një eksperiencë 12-vjeçare në fushën e arsimit të lartë profesional dhe universitar ,vazhdimësi e suksesshme e Institutit të Formimit Profesional "Frymë Dashurie", Universiteti Logos , i Akredituar , ju ofron diploma universitare sipas sistemit të Bolonjës ,në programet më të kërkuara nga tregu i punës.