Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në prill të vitit 2011, filloi funksionimin e saj si institucion i arsimit të lartë. Ky institucion i arsmit të lartë ofron programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë, sipas legjislacionit shqiptar. Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka 2 fakultete dhe 6 departamente, të cilat ofrojnë 7 programe studimi të nivelit të parë (bachelor) dhe 14 programe studimi të nivelit të dytë (master).

“Hëna e Plotë” (Bedër) ofron programe studimi në fushën e degëve sociale, duke synuar të sjellë një profil të qartë në tregun e arsimit të lartë shqiptar dhe atë ndërkombëtar. “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion jofitimprurës dhe si i tillë është bërë etalon risor për arsimin e lartë jopublik në Shqipëri. Universiteti është themeluar në statusin e një fondacioni  i cili është jofitimprurës dhe mbështet studentët e suksesshëm të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta pranë këtij insitucioni.