Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës


Mirësevni në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës!

Institucion që e vazhdon veprimtarinë mësimore-shkencore të Shkollës së Lartë Teknike, e cila ishte themeluar më 20 tetor 1961.


Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës ka këto departamente:
1.    Ndërtimtari
2.    Arkitekturë