Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë

Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë ka këto departamente:

    Xehetarisë
    Gjeologjisë
    Materiale dhe Metalurgji
    Teknologjisë