Fakulteti i Arteve

Fakulteti i Arteve me tri Programet e akredituara ne nivelin Bachelor, është një mjedis i pasur i cili ofron praktika te ndryshme studimore ne arkitekturë, art, teknologji te ndërtimit, dizajnim kompjuterik, histori të arkitekturës dhe të artit, dizajn grafik, pergatitje te librit, grafike reklamuese si dhe ne fushen e muzikologjise. Me fokus te vecant ne vlerat njerezore dhe gjetjen e rolit te arkitektures, dizajnit grafik dhe muzikologjise ne shoqeri, eshte nje mundesi dhe vend ku kreativiteti i një studenti mund të zhvillohet dhe kultivohet në kuader te vlerave dhe pergjegjesive ne shoqeri dhe ndaj mjedisit. Duke i dhene rendesi mesimit te gjuhes angleze ne kuader te programeve, jo vetem ne nivele me te uleta, por edhe ne aplikimin e terminologjise profesionale, formesimi i studenteve si profesionist te ri do te jete me i kompletuar ne raport me zhvillimet e teknologjise ne Europe dhe me gjere.