IAESTE Albania


IAESTE Albania is part of the IAESTE network.


Aims
-To provide students in higher education with technical experience relevant to their studies.
-To offer employers well-qualified and motivated trainees.
-To be a source of cultural enrichment for trainees and their host communities.

Mission
To operate a high quality practical training exchange program between members in order to enhance technical and professional development and to promote international understanding and goodwill among students, academic institutions, employers and the wider community. IAESTE operates irrespective of race, colour, sex or creed.


IAESTE provides students in technical degrees (primarily Science, Engineering and the applied arts) with paid, course-related, training abroad and employers with highly skilled, highly motivated trainees, for long or short term projects. With over 80 countries involved and exchanging over 4000 traineeships each year worldwide, it is the largest organization of its kind in the world.

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) is an independent, non-profit and non-political student exchange organization.

IAESTE maintains consultative or operational relationships with various agencies of the United Nations including UNESCO and UNIDO.


Kush mund të antarësohet në IAESTE Albania?

-Të gjithë studentët që ndjekin studimet e larta universitare, me kohë të plotë në degët: e Shkencave Egzakte, Teknologjike, Inxhinjerike, Bujqësore dhe Arteve të Aplikuara.
- Zotërojnë mirë gjuhën Angleze

+Dërgoni një e-mail me të dhënat tuaja në adresën: iaeste.albania@gmail.com
-Emër/Mbiemër
-Universiteti dhe dega për të cilën studioni
-Viti i studimeve
-Informacion mbi nivelin e gjuhës Angleze apo mbi diplomën e mbrojtjes nëse është e disponueshme një e tillë.