Cili është vendi më i vështirë në dispozicion në botë?

 
Ku mendoni se është më e vështirë për të arritur? Per sa ditë do të keni nevojë?

 
Data e shpalljes 30.07.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook