8 rregulla për një gjumë të rehatshëm

 


Dr. Abdulaziz Es-Sed’hani thotë:

“Disa prej normave të gjumit janë:
1- Lutjet e gjumit.
2- Fjetja në krahun e djathtë.
3- Të flejë me abdes’h.
4- Të drejtohet drejt kiblës.
5- Të mos flejë përmbys.
6- Të mos flejë mbi tarracë kur nuk ka pengesë.
7- Të mos flejë në barqet e luginave.
8- Të shuajë zjarrin para se të flejë.”
 
Data e shpalljes 30.03.2018 në kategorinë Jeta
Përgatiti: S.N / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook