2017-ta përmes kërkimeve në Google

 
Në 2 minuta, na kujtohen të gjitha aksidentet dhe ngjarjet e vitit që po e lemë ngadalë.

 
Data e shpalljes 28.12.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: S.N / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook