Karroca që do të ndryshojë të ardhmen njerëzve invalidë

 
Karroca për personat e hendikepuar Scewo eshte një risi që pretendon për të ndryshuar fatin e shumë njerëzve me aftësi të kufizuara, sepse ajo është e para që ka një sistem që lejon lëvizje nga shkallët.Scewo ka tre komponentë që lejojnë ngjitje dhe duke zbritur shkallët, "vemjet" që të krijojë një platformë për të lëvizur dy rrota të mëdha që kontrollojnë procesin dhe dy rrota të vogla që ofrojnë zgjidhje kur karroca arrin në fund të ulët apo të sipërme të shkallëve.

Procesi është plotësisht i automatizuar dhe përdoret thjesht duke shtypur një buton.

Karroca mund të lëviz edhe neper bore, dhe ofron një mundësi për të ngritur vend deri në sy në person mesatar të lartë.

Kjo karrocë fenomenale u krijua prej studentëve nga Zvicra, të cilët shpresojnë të arrijnë të vënë në treg për çmim më të arritshem.

Shikoni videon:

 
Data e shpalljes 28.04.2017 në kategorinë Teknologji
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook