Nxënësit dikur dhe tani - Çfarë ka ndryshuar?

 

Me fjalën "nxënës" nënkuptojmë person të ri që ka detyra nga shtatori në qershor, që duhet ti kryejë gjatë një numri të caktuar të orëve çdo ditë pune. Kjo ndodh derisa nuk bëhet matura dhe hyn në botën reale. Ky definicion është shkruar në kohën e revolucionit industrial, kur fokusi ka qenë në trajnimin për punë, në vend të kujdesit për dashurinë ndaj të mësuarit.

fdtr65

 

- Nuk ekziston perosn i diplomuar. Asnjëherë nuk përfundojmë me arsimin. Dituria dhe aftësitë që i fitojmë në shkollë ndryshojnë, krijohen industri të reja dhe pothuajse secili prej nesh do të ndryshojë karrierën disa herë para pensionimit.

- Rrjetet sociale ka krijuar kulturë të shpërndarjes. Ata e shfaqin dëshirën tonë për të mësuar edhe jashtë mësojtores.

- Definicioni për arsimtar po ndryshon. Metodat e reja arsimore kërkojnë nga arsimtarët ti udhëheqin nxënësit kur parashtorjnë pyetje dhe ide të reja.

- Nxënësit e këtij shekulli janë fëmijët e teknologjisë. Jo secili nxënës ka qasje ndaj teknologjisë më të re, por është pjesë e ekzistencës së saj.

 
vhgyu

 
Data e shpalljes 28.03.2015 në kategorinë Arsim
Përgatiti: Arbina / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook