Artisti japonez në të njejtën kohë vizaton dy portrete

 
Artistt Japonez Toru ka talent të jashtëzakonshëm, ai mund të vizatojë në të njëjtën kohë me të dy duart, duke pikturuar dy fotografi të ndryshme.

 
Data e shpalljes 27.11.2016 në kategorinë Art
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook