Libra Bizarre për fëmijët që me të vërtetë ekzistojnë

 
Si, pse? Kush do të dëshirote të bëni diçka si kjo për një fëmijët?

 
Data e shpalljes 27.07.2017 në kategorinë Kultura
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook