Përse kemi grupe të ndryshme të gjakut?

 Arsyeja për grupet e ndryshme tona të gjakut vjen nga fakti se ne kemi sistemin imunitar.Të gjitha sistemet imune punojnë mire , por jo të gjitha jane të njejtë.

Për të kuptuar llojet e ndryshme të gjakut duhet të kuptojmë rolin e antigjeneve të gjakut dhe antitrupat, që nga ata përcaktohet lloji I gjakut tone.

Miichael Arend e “Showit Si” shpjegon këtë hollësisht në një video interesante.

 
Data e shpalljes 27.06.2014 në kategorinë Kultura
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook