Evolucioni i zërit fillestar të Windows-it

 
Sa ju kujtohet? Nëse ju keni "jetuar" të gjitha, ju e dini se çfarë do të thotë kjo video.

 
Data e shpalljes 25.02.2018 në kategorinë Teknologji
Përgatiti: S.N / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook