Sa prej jush mund të zgjidhni këtë detyrë për fëmijë?

 
Detyra e fundit që po qarkullon në internetin duket si një problem matematikor që përfshin mollë, banane dhe kokos.Megjithatë, për shkak të "mashtrimit" vizual  ata njerëz të cilët janë duke u përpjekur për të zgjidhur ende e kanë mister që nuk mund t'i japin një përgjigje të qartë.

Fotografia është paraqitur një problem që shkakton për të përcaktuar vlerën numerike të çdo fruti. Për shembull, ekuacioni i mësipërm tregon tre mollë të mblidhen së bashku dhe të fitohet shuma 30, që do të thotë se vlera e çdo molle është 10.

Në ekuacionin tjetër vijon qartë që bananet jane te barabarta me numrin 4, ndërsa gjysmat e kokosit janë të barabarta me dy.

Në ekuacionin e fundit, misteri kërkon që ju të specifikoni shumën e gjysmë kokosit, një mollë dhe tre banane në bazë të informacionit të dhënë në pyetjen e mëparshme. Pikërisht këtu përgjigjet dallojnë në mes të përdoruesve të internetit.

Disa prej tyre besojnë se një palë e gjysmë e kokosit është e barabartë me 2, kështu që një kokos është i barabartë me 1. Në mënyrë të ngjashme, disa besojnë se grumbulli i bananeve është i barabartë me 4, dhe grumbulli i 3 bananeve është i barabartë me 3, e cila përgjigja do të jetë 14.

Të tjerët besojnë se ekuacioni i kokosit është 2, ndërsa grumbulli i bananeve është 4, pavarësisht nga ilustrimi. Kështu, përgjigja është 16

Në cilën anë të jeni, dhe ky mister konfirmon se interneti asnjëher nuk mund të bie dakord për asgjë dhe të përgjigjet për asgjë.
 
Data e shpalljes 25.02.2016 në kategorinë Shkenca
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook