Profesionet me rritje më të shpejtë në 5 vitet e fundit?

 
Sipas shifrave të fundit zyrtare mbi punësimin, tregu i punës në SHBA është më i zhvilluar se sa mendoni. Anketa thotë se 1 në 3 industritë amerikane do të zhvillohen.SHBA ka një projekt për të krijuar 7.2 milionë vende pune në periudhën nga 2016 deri në 2021, me zhvillim prej 4.6%. Gjithashtu, më shumë se 90 burime kombëtare punësime nga profesione të ndryshme do të shtohen edhe 15% më shumë vende të lira pune, dhe në disa industri edhe trefishtë.

  Kjo është lista e rritjes së përqindjes gjatë pesë viteve të ardhshme:

- Online Shitjet - 32%
- Shërbime përkthimi - 28%
- Fizike / terapi - 25%
- Faqja e kujdesit shëndetësor - 24%
- Qendrat për pensionim - 24%
- Zyrat e Telemarketingut - 20%
- Këshilla Marketingu - 20%
- Organizatat mjedisore - 19%
- Dizajni Kompjuterik - 19%
- Menaxhimi Portfolio - 18%
 
Data e shpalljes 23.07.2016 në kategorinë Ekonomia
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook