Instagrami vs. realiteti

 
Shihni se çfarë ndodh pas fotografive të përsosura në Instagram. Asgjë nuk është si duket.

 
Data e shpalljes 22.08.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook