Gjëegjëza për fëmijë, 150 vjet të vjetra

 
Kush prej jush mund t'i zgjidhë këto gjëegjëza për fëmijë, rreth 150 vjet të vjetra?

bnhj


1. Fushë e bardhë, farë e bardhë, është i mençur ai që shkëlqen.

2. Gjatë ditës shërbëtore, gjatë natës zonjë.

3. Një qiri i mjaftueshëm për tërë botën.

4. Një shkollë plot fëmijë, derë nuk ka.

5. Çdo ditë dal nga shtëpia, megjithatë vazhdimisht jam në shtëpi.

6. Ec vazhdimisht, por nuk lëviz nga vendi.
Zgjidhja:

1. Stilolapsi

2. Fshesa

3. Dielli

4. Shalqiri, kungulli

5. Kërmilli

6. Ora
 
Data e shpalljes 19.12.2014 në kategorinë Zbavitje
Përgatiti: Arbina / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook