Danimarkës i mungojnë të papunët

 
Banka qendrore e Danimarkës paralajmëroi - Danimarka arriti punësim të plotë. Tani?

jjjjnbvbgch

Danimarka teknikisht shënon punësim të plotë dhe duhet të gjejë mënyrë për ta rritur fuqinë punuese në mënyrë që të shmang pasoja të dëmshme për ekonominë.

"Papunësia arriti nivel "struktural", thonë nga Banka qendrore në raportin tremujor, në të cilin theksohet që ka shenja për shtypje në tregun e punës.

Ndër të papunësuarit nuk ka punëtorë rezervë, ndërsa treguesi më i dukshëm janë raportet për mungesë të punëtorëve në ndërtimtari dhe sektorin e prodhimtarisë.

Përqindja e papunësisë në maj ka qenë 4,2%. Fuqia punuese do të mund të rritet me njerëzit që shtyjnë pensionimin, me studentët, qytetarët me pensione invalide dhe imigrantët.

Përqindja e papunësisë në shtetet e botës (Wikipedia)
 
Data e shpalljes 18.09.2016 në kategorinë Ekonomia
Përgatiti: Arbina / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook