Kalkuloni a keni kilogramë të tepërta

 


Ka shumë mënyra për të përcaktuar peshën normale të trupit. Një nga më të përdorurat është BMI (BMI) indeksi i masës trupore, i cili përcaktohet në bazë të lartësisë dhe peshës.

Edhe pse ky tregues nuk merr parasysh strukturën e trupit, megjithatë, indeksi përdoret si masë e mirë mjekësore dhe statistikore dhe mbështetet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Në njerëzit më të vjetër se 20, indeksi merret kur pesha e trupit në kilogram ndahet me lartësinë në metra shumëzuar me vetvete.

ITM = masa (kilogramë) / lartësia ^ 2 (metra)

Rezultatet

Më pak se 18.5 - kequshqyerja
18,5 - 24,9 - pesha normale
25-29,9 - pesha e trupit në rritje 3
0-39,9 - trashësi
mbi 40 - trashësi ekstreme
 
Data e shpalljes 17.10.2017 në kategorinë Shëndet
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook