Një histori e shkurtër për jetën e Marilyn Monroe

 
Si Norma Jeane Mortenson u bë Marilyn Monroe? Më 5 gusht 55 vjet më parë, Marilyn Monroe vdiq, kështu që në atë rast, shikoni një video të shkurtër, në të cilën e përshkroi jetën e saj.

 
Data e shpalljes 17.08.2017 në kategorinë Kultura
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook