Dita e lindjes-udhërrëfyes I jetës tuaj!

 

Dita e lindjes është me të vërtetë e rëndësishme në jetën tonë. Kjo është një ditë që nuk mund të ndryshohet dhe se është vula e jetës sonë. Simbolizon aftësitë tona, talentin  tone,ndjenjat e fshehta, dëshirat ..
Tregon personalitetin tonë, natyrën tonë, fantazitë e fshehura, forcën fizike dhe psiqike. Bazuar në datën e lindjes disa njerëz mund tëarrijne të kuptojne se çfar personi je,rugen e jetës tënde, fuqinë e tyre dhe dobësitë e tyre. Dita e Lindjes është reduktuar me këtë një numër një-shifror (p.sh. 21 = 2 +1 = 3) dhe ka marrë një interpretim për të gjitha numrat prej një deri në 9.

Numri 1- Njëshi është numri për të lindurit më date 10,19 dhe 28 te muajit.Këta janë njerëz që duan të jenë të parët në çdo gjë.Posedojne fuqi dhe vullnet të madh.Janë të aftë,të suksesshëm dhe organizatorë të mirë.Dinë të jenë konfortë por edhe të durrueshëm.Janë praktik,të hapur dhe rrëndë dorëzohen për të arritur qëllimin e tyre.Janë original dhe rrënde e ndërrojnë mendimin e tyre.

Numri 2-Dyshi është numri I të lindurve më date 2,11,20 dhe 29.Këta janë misterioz dhe shum të pasigurtë në vetvete.Me të vërtet janë emocional,të ndjeshëm dhe lehtë ofendohen.Janë me vlera dhe shum të lidhur me familjen.Duan që të shoqërohen dhe shoqëria është shumë e rrëndësishme për ta.Nuk janë shumë ambicioz.Janë të vetëdijshem dhe duan të ju ndihmojnë të tjerëve me kënaqësi.Janë sesual dhe e duan artin.Gjithmonë janë të merzitur dhe të trupshëm.

Numri 3-Treshi është numri I të lindurve më date 3,12,21 dhe 30.Këta janë njerëz me qëllime të mira,të shoqërrueshëm,optimiste dhe çdoherë ju ofrojne ndihme të tjerëve.Janë sharmantë dhe gjithmonë shikojnë në mënyre positive jetën.Kanë kominukim të mire me të tjerët,dhe janë të mbushur me ide,të pavarur dhe të kujdesshem.Janë kreativ,temperament dhe të përgjegjshëm.Gjithmonë duan të arrijnë më shumë në jetë.

Numri 4-Katërshi është numri I të lindurve më date 4,13,22 dhe 31.Këta janë njerëz serioz dhe të durrueshëm.Jetën e kanë shumë të rrëndë dhe të mërzitur.Ata janë të mençur dhe të turpshëm.Janë organizatorë të mire,të guximshëm dhe të besueshëm.Janë praktikë,të durrueshëm dhe shumë të kujdesshëm.Ndonjëherë kokfortë dhe të dyshimtë.Janë të lidhur me melankolonë dhe depresionin.

Numri 5-Pesëshja është numri I të lindurve më 5,14 dhe 23.Këta janë njerëz të shoqërueshëm,te dashur,dhe të butë.Janë tolerantë,talent për të shkruar.Lehtë bëjnë tragjedi dhe janë fëmijë në shpirtin e tyre..Nuk rrijnë me një vend dhe gjithmonë duan ndryshime.Duan udhëtime dhe art.Jan shumë optimist.Nga natyra janë të pa durrueshëm.

Numri 6-Gjashtë është numri I të lindurve më 6,15 dhe 24 te muajit.Këto janë njerë që nuk duan aspak kufizime.Janë të sigurtë,romantic dhe të shoqërrueshëm.Rrallë sakrifikohen për familjen,dhe vetë vihen në vend të fundit.Janë shumë kokforrtë dhe të durrueshëm.Duan harmoni dhe kënaqen me gjërat e bukura.Janë romantic dhe e duan natyren.Dinë të jenë shumë spontan dhe tërheqës.Gjithashtu janë të dashur,të besueshëm dhe sharmant.

Numri 7-Numri 7 është numri I të lindurve më 7,16 dhe 25.Këta janë shumë modest dhe shumë të sinqertë.Kanë të zhvilluar një intuitë special.Janë të drejtë dhe rrallë punojnë me gabime. Janë të lidhur me vetminë dhe janë të mbyllur në vetvete.Janë original,inteligjent dhe energjetik.Dinë të jenë të ftohur dhe rrëndë dikush të ju afrohet.Kanë shpiprt jot ë qetë dhe janë të guximshëm,perfeksionist,dhe original.

Numri 8-Numri 8 është numri I të lindurve më 8 ,17 dje 26.Këta persona janë të shkathët,të aftë dhe energjetik.Ato në jetë e kan shumë me rrëndësi  pushtetin,suksesin,paratë dhe karierën.Shoqërria për ata ë çelësi içdo gjëje.Janë përgjegjës dhe dominant.Kurr paraqiten me të vërtet lënë përshtypje të mire.Janë të dashur,të butë dhe këmbëngulës.

Numri 9-Numri 9 eështë numri I të lindurve me 9 ,18 dhe 27.Këta janë njerëz të çmuar,luftarak,të mbyllur,tolerant dhe human.Numri 9 është numri më I fuqishëm,kështu që njerëzit që janë të lindur në këtë numër kanë veçanarisht ndikim te madh,organizatorë të mire,të paraprirë për udhëheqje.Këta njerëz janë besnik,kreativ,luftarak  dhe kanë një intuitë të forte në vete.Nga nayra janë nervozë.

Dita e lindjes tuaj tregon shumë  për karakterin tuaj,karrakteristikat tuaja që I posdoni thellë në vete,por edhe talentin tuaj.Mundohuni t’a zgjidhni dilemën se kush me të vërtet jeni ju.

 

 
Data e shpalljes 16.04.2014 në kategorinë Jeta
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook