Si të paketoheni për 2 minuta?

 
Dhe që të keni rroba për minimum 5 ditë. Ju duhet vetëm kjo video.

 
Data e shpalljes 15.10.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook