Hapësira në mes të realitetit dhe fantazisë

 
Ellie Davies krijon imazhe magjike që duken si ata erdhën nga përrallat. Ajo shqyrton terrenin e Britanisë në 7 vitet e fundit, duke u përpjekur për të zbuluar marrëdhëniet komplekse mes peizazhit dhe individit.Duke e futur dritën, tymin dhe materiale tjera, ajo sjell audiencën në hapësirën në mes të realitetit dhe fantazisë, një vend ku edhe një herë ka eksploruar botën natyrore rreth nesh. Këto imazhe mistike janë krijuar në mënyrë që të shkaktojë mendimet rreth asaj se si peizazhet ndikojnë në identitetin tonë.

 
Data e shpalljes 14.06.2015 në kategorinë Art
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook