Kina do të mbjellë pyje sa sipërfaqja e Irlandës

 
Kina planifikon të mbjell pyje të reja në 2018 për të mbuluar një sipërfaqe të madhësisë së Irlandës. Qëllimi është përmirësimi i cilësisë së mjedisit.Vendi shpreson të rrisë mbulimin e pyjeve me 23 përqind deri në fund të dekadës. Ajo është një total prej 6.6 milion hektarë tokë.

Veprimi është i mirëpritur nga përfshirja e kompanive, organizatave dhe specialistëve për formimin e hapësirave të gjelbra dhe bashkëpunimi midis qeverisë dhe kapitalit social do të jetë në listën e prioriteteve.

Kina ka një sipërfaqe totale prej 208 milion hektarë. Një arsye tjetër pse bëhet kjo është ndotja e madhe në Pekin. Rreth 8 milionë hektarë pemë humbën midis 2001 dhe 2016. Humbja më e madhe ka ndodhur në vitin 2016, kur u zhdukën rreth 700,000 hektarë pyje.

Përkundër humbjeve të mëdha, vendi po punon shumë për të përmirësuar situatën në mënyrë që të përballojë sfidat e mjedisit dhe t'i zgjidhë ato.
 
Data e shpalljes 14.01.2018 në kategorinë Jeta
Përgatiti: S.N / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook