Sekreti i jetëgjatësisë të banorëve tek i cili askush nuk vdes

 
Kohët e fundit, shkencëtarët janë bërë të interesuar në atë që është që mundëson banorët e qytetit Italian Acharoli të arrijnë moshën e vjetër. Tani zbuloi një pjesë të fshehtë të tyre.Sekreti i të ashtuquajturit qytet në të cilin askush nuk vdes, sipas studiuesve në adrenomedulin dhe vasodilator metabolitëve ështëmungesa pothuajse e plotë e biomarkerit të provuar jetë një "element i fortë i mbrojtjes që kontribuon në zhvillimin optimal të mikroqarkullimit." Studimi gjeti në gjak dhe metabolitëve të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në jetëgjatësinë dhe shëndetin e mirë të tyre.

Shkencëtarët vendosën që të vazhdojnë hulumtimet dhe të ushqyerit ishin të interesuar në 100-vjeçarët dhe gjenetikën e tyre. Duke mos përjashtuar mundësinë e këtyre njerëzve posedojnë një gjen që përfiton nga disa produkte të konsumuara çdo ditë.Shkencëtarët Amerikanë dhe Italianë thonë se roli mund të ketë aktivitetet e përditshme si peshkimi, ecja dhe rritje e kopshteve perimesh.
 
Data e shpalljes 13.09.2016 në kategorinë Shëndet
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook