Profesionet më të paguara për vitin 2014

 
Një hulumtim i ri i CareerBuilder zbulon profesionin më të paguar i cili rritet shpejt në vitin 2014. Këto profesione u rritën për 7% gjatë 3 viteve të fundit, dhe atyre ju paguhet 22 dollarë në orë më shumë.

Zhvillues të softuerit (aplikacion
e dhe softuerë sistemi)

mkknjkj

Vende të punës në 2013 - 1,042,102
Vende të punës shtesë - 104.348 nga 2010 - 2013, rritje deri më 11%
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Analist i hulumtimit të tregut dhe specialist tregu

vvxdvd

Vende të punës në 2013 - 439.095
Vende të punës shtesë - 54.979 nga 2010-2013, rritje deri më 14%
Fitimi mesatar në orë 29.10 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Specialistë për trajnim dhe zhvillim


mnkm

Vende të punës në 2013 231.898 vende pune
Vende shtesë të punës - 18.042 nga 2010-2013, rritje deri më 8%
Fitimi mesatar në orë - 27,14 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Analist i financave


kmk

Vende të punës në 2013 - 257.158
Vende të punës shtesë 17.060 nga 2010-2013, rritje deri më 7%
Fitimi mesatar në orë - 37.34 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Fizioterapeut

wwwwq

Vende të punës nl 2013 - 207.132
Vende të punës shtesë - 14.011 nga 2010-2013, rritje deri më 7%
Fitimi mesatar në orë - 37.93 dollarë
Niveli i arsimimit - Studime doktorale

Web-zhvillues

skfpqqq

Vende të punës në 2013 - 136.921
Vende të punës shtesë 13.364 në 2010-2013, rritje deri më 11%
Fitimi mesatar në orë - 27,84 dollarë
Nivel i arsimimit - Arsim i lartë ose kurs

Logjistikë

wwwqbn

Vende të punës në 2013 - 127.892
Vende të punës shtesë - 11.897 nga 2010-2013, rritje deri më 10%
Fitimi mesatar në orë - 37.39 dollarë
Nivel i arsimimit - Arsim i lartë

Planifikues të mbledhjeve, konferencave dhe evenimenteve


mnknj

Vende të punës në 2013 - 87.082
Vende të punës shtesë - 10.867 nga 2010-2013, me rritje deri më 14%
Fitimi mesatar në orë - 22.56 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Përkthyes

dvbbb

Vende të punës në 2013 - 69.887
Vende të punës shtesë 8.377 nga 2010-2013, me rritje deri më 14%
Fitimi mesatar në orë - 22.39 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Inxhinierë të naftës


ljnkjn

Vende të punës në 2013 - 40.733
Vende të punës shtesë 7.158 nga 2010-2013, me rritje deri më 21%
Fitimi mesatar në orë - 63.67 dollarë
Niveli i arsimimit - Arsim i lartë

Analist i sigurisë së informatave

mml

Vende të punës në 2013 - 75.995
Vende të punës shtesë - 5.671 nga 2010-2013, me rritje prej 8%
Fitimi mesatar në orë - 41.62 doll
 
Data e shpalljes 13.05.2014 në kategorinë Ekonomia
Përgatiti: Arbina / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook