Delfinët ndërmjet veti thiren me emra!

 
Përveç njerëzve, delfinët janë të vetmet kafshë që thiren me emra ndërmjet veti, pretendon hulumtimi i botuar në numrin e fundit të "Rroceedings." Dallimi i madh që ekziston në mes të njerëzve dhe këtyre delfinëve është që komunikimi përbëhet nga tinguj të ndryshëm.Më herët hulumtimi zbuloi se delfinët me hundë të ngushtë thiren me emra sepse secili ka një tingull të veçantë që thiren. Ata thiren ndërmjet veti me emra dhe dallohen nga delfinët tjerë...Përveç kësaj këto delfinë kanë "thirur"edhe  emrat e disa delfinëve të tjerë.Hulumtimet kanë treguar se kafshët i kopjojnë tingujt e emrit delfin kur ata duan të gjejnë pikërisht delfinin e tyre. Autori i studimit Stephanie King dhe kolegët e saj mblodhën të dhëna nga delfinët e shëndoshë të egër me hundët e ngushta nga 1984 deri në vitin 2009. Në të njëjtën kohë, ata hetuan edhe delfinët tjerë.

Delfinët e egër kishin zërin e tyre unik që shërbente si një emër kur ata kanë ndërvepruar me delfinët e tjerë. Delfinët i kanë "shqiptuar emrat" e të dashurve të tyre, si një nënë, kur ata ishin larg prej tyre. Këto "emra" u jepnin vetëm të dashurve.
 
Data e shpalljes 12.10.2015 në kategorinë Shkenca
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të ngajshme nga Fakultetet.al

Lajme të rekomanduara nga Facebook