Fëmijët duhet të mësojnë të mendojnë në mënyrë kreative, dhe ne u mësojmë të kundërtën

 
"Arsimi nuk është një grup i fakteve, por një mënyrë e të menduarit," tha profesori dhe fizikant teorik Lawrence Krauss. "Dhe kështu që ajo që unë gjithmonë mendoj se zemra e arsimit nuk është përgjigje, por pyetja."Në këtë video intervistë, Krause shpjegon pse ajo është jetike për nxënësit e rinj të mësojnë më shumë se aftësitë thjesht themelore. Ata duhet të mësojnë për të zgjidhur të gjitha llojet e problemeve që nuk janë në testet. Kurrikulat e duhura mund të shërohen vetëm nëpërmjet diturisë së ekspertëve. Prandaj Krause mbështet idenë e Amerikës "bërthamë të përbashkët". "Të jesh në gjendje të dinë detajet për të kaluar testin që nuk është i njëjti person dhe të jetë në gjendje për të kuptuar se si për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve."

 
Data e shpalljes 12.08.2016 në kategorinë Arsim
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook