DËRGO KARTELË DHURATË

 
Si në mënyrën më të shpejtë dhe më të lehtë të dërgoni dhuratë prej jashtë për të afërmit e juaj?

DËRGO KARTELË DHURATË

Jetoni dhe punoni jashtë vendit dhe dëshironi që për kohë të shkurtër ti gëzoni më të afërmit?! Dhe kjo të jetë shpejtë, thjeshtë dhe tërësisht sigurt.Dërgoni Kartelë Dhuratë, vetë ato do të zgjedhin dhuratë ose po do i shfrytëzojnë mjetet për atë që u duhet.

Shërbimi i këtillë që e ofron е-pay Маqedoni (www.e-pay.mk) mund t'ju ndihmojë të dërgoni mjete parash në Maqedoni dhe kjo të jetë thjeshtë, shpejtë dhe me provizione skajshëm të ulëta. Edhe pse mjetet që mund të transferohen nuk mund të jenë më të larta se 60.000 denarë për transaksion (sipas ligjeve në Republikën e Maqedonisë), shpejtësia dhe thjeshtësia e transferimit është me të vërtetë privilegj për shfrytëzuesit, diçka që nuk është e mundur me anë të ndonjë shërbimi të ngjashëm.

Kartelë Dhuratë mund të dërgohet prej cilitdo aparat, kompjuter, tablet ose telefon celular, ndërsa ajo që duhet të bëhet është që në ueb faqen https://e-pay.mk/ të zgjidhet dizajni i kartelës dhuratë (për arsye se paratë janë në dispozicion në kartelë), mandej të zgjidhet shuma që dëshironi ta dërgoni dhe në fund ti futni të dhënat e juaja dhe të dhënat për personin të cilit ia dërgoni Kartelën Dhuratë.

Personi për të cilin është dedikuar Kartela Dhuratë, pranon njoftim me anë të e-mailit ose porosi SMS, me të gjitha informatat për Kartelën Dhuratë të cilën e pranon (numri i transaksionit, shuma, emri dhe mbiemri dhe shteti i personit i cili ia dërgon) me ato informata, ditën e ardhshme pas ora 12, mund të shkojë në cilëndo ekspoziturë të Eurostandard Banka dhe me parashtrimin e dokumentit për identifikim personal (letërnjoftim ose dokument udhëtimi) ta marrë Kartelën Dhuratë. Pas marrjes së Kartelës Dhuratë, personi mundet në cilindo ATM (bankomat) të Eurostandard Banka ta tërheqë shumën në para të gatshme pa asnjë provizion plotësues, ose po ta shfrytëzojë kartelën nëpër vendet e shitjes në Maqedoni.e-Pay Maqedoni, është projekt i IGAL Group – ShPK Shkup, në bashkëpunim me Eurostandard Banka - Maqedoni. Për më shumë informata në lidhje me dërgimin e Kartelave Dhuratë (Gift Card) vizitoni ueb faqen tonë www.e-pay.mk ose po na kontaktoni në telefonin +389 71 700 070 që është në dispozicion në periudhën prej ora 09:00 deri në ora 17:00 (sipas matjes së kohës në Maqedoni), ose po të na komunikoni 24/7 në: info@e-pay.mk, Facebook: @epaymacedonia
 
Data e shpalljes 11.07.2016 në kategorinë Ndajmë
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook