E vërteta brutale për lumturinë në shoqërinë moderne

 
Çfarë do të thotë lumturia për ju? Ne përpiqemi ta gjejmë në gjëra materiale, substanca dhe arritje në një karrierë, por shpesh harrojmë se çka me të vërtetë ka rëndësi për ne në këtë proces.

Artisti dhe animatori Steve Cutts u përpoqën të shqyrtonin burimet tona bashkëkohore të gëzimit dhe ta portretizonin atë në një film të ri satirik të ri që na portretizon si "minj" në sytë e sistemit. Merrni 4 minuta të ditës suaj dhe shikoni videon më poshtë.

 
Data e shpalljes 10.12.2017 në kategorinë Kultura
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook