Personi më i lumtur që ekziston

 
Rrufeja e paparashikueshme nuk do të jetë aq tërheqëse për ju për të xhiruar dhe fotografuar pas kësaj video.

 
Data e shpalljes 09.09.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook