Librat që duhet t'i lexojë çdokush që kërkon punë

 


Nëse jeni duke u përgatitur për të kërkuar një punë të re ose nëse dëshironi të futni energji të re, njohuritë shtesë nuk do të ju dëmtojnë. Ju do të jeni më të informuar dhe më të mençur kur të kërkoni një punë të re nëse lexoni një nga librat e mëposhtëm.

„How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships“, Lil Lowndes

"Quiet: The Power of Introverts in a World That Can not Stop Talking," Susan Keyn

"The Definition Decade: Why Your Twenties Matter - And How To Make The Most Of Them Now", Meg Jam

"Nice Girls Don't Get The Corner Office: 101 Unconscious Mistakes Women Make That Sabotage Their Careers," Lois P. Frankel

"Indispensable By Monday: Learn the Profit-Producing Behaviors That Will Help Your Company and Yourself" Larry Mayler
 
Data e shpalljes 07.12.2017 në kategorinë Kultura
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook