Mini skarë prej kanaçes së Coca-Cola

 
Dikush shumë është munduar përderisa e ka bërë këtë video. Ju a do të kishit nerva t'a bëni të njejtën?

 
Data e shpalljes 07.07.2017 në kategorinë Kultura
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook