Zgjidhje për të gjithë ata që janë të varur nga telefonat!

 
DistractaGone është një pajisje që ofron një zgjidhje për të gjithë ata që varen nga telefonat dhe njoftimet. Telefonat bllokohet në këtë kuti dhe janë të bllokuar për aq kohë sa vendosni kohëmatësin.

 
Data e shpalljes 06.10.2017 në kategorinë Teknologji
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook