Çdo gjë që ju mund të preni me letër?

 
Dhe, që të mos ndaloni. Kush do të thoshte?

 
Data e shpalljes 06.05.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook