Fjalitë që do t’ua ndryshojnë jetën

 
Fuqia e një fjalie është e jashtëzakonshme. Një fjali mund t’ua rregulloj ditën, por edhe t’ua shkatërrojnë. Vetëm disa fjalë sëbashkë mund t’ua ndryshojnë humorin dhe të kenë ndikim shumë të madh.Egzistojnë disa fjali që mund të ju inspirojnë dhe t’a bëjnë jetën tonë më të bukur.

1. Njerëzit nuk janë kundër jush, ata janë për veten e tyre.
2. Ngjituni në mal, jo që bota të ju sheh ju, por që ju ta shihni botën.
3. Do të mësoni më shumë nga dështimi sesa nga suksesi, mos lejoni që të ju pengoj. Dështimi është ai që e ndërton karakterin.
4. Rreziku më i rrezikshëm është – rreziku se do t’a shpenzoni jetën tuaj duke mos e bërë atë që doni, duke supozuar se keni liri për ta bërë më vonë.
5. Shkoni atje ku njerëzit do ju festojnë, dhe jo atje ku do ju tolerojnë.
6. Personi me të cilin do të kaloni më shumë kohë në jetë, është vetja juaj, prandaj bëhuni sa më interesant sa të jetë e mundur.
7. Në qoftë se i pranoni kufizimet e juaja, atëherë shkoni më larg se ato.
8. Njerëzit shpesh thonë që motivimi nuk zgjatë shumë. E pra nuk zgjat as dushi...prandaj rekomandohet të bëhet çdo ditë.
9. Çdo kënd që do të takoni, ka frikë nga diçka, do diçka dhe ka humbur diçka.
10. Komforti është armik i arritjes.
 
Data e shpalljes 05.04.2014 në kategorinë Jeta
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook