A mund t'a zgjidhni detyrën për punë në ekip?

 
Edhe një problem tjetër matematikor nga kanali YouTube - "MindYourDecisions". Në këtë problem gjithçka sillet rreth efikasitetit dhe mund të zbatohet në jetën reale. Nëse doni të dini se sa kohë duhet për një punë të përfundojë me disa punëtorë të kualifikuar, atëherë ky mister mund të jetë një shembull i mirë për ju.Ka tre persona që kanë nevojë për të përmbushur një detyrim: Alice, Bob dhe Charlie. Për të kryer punën, Alice dhe Bob kanë nevojë për dy orë. Alice dhe Charlie marrin tre orë për të përfunduar të njëjtën punë. Bob dhe Charlie marrin katër orë për të përfunduar punën. Sa do të bëhet puna nëse të tre punojnë së bashku për detyrimin?

Duhen 1 orë e 51 minuta.

Në video, shikoni shpjegimin.


 
Data e shpalljes 04.10.2017 në kategorinë Zbavitje
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook