Fëmija që kalon nëpër lum për të arritur në shkollë

 
Kjo video tregon se si një fëmijë në rajonin verior të Pakistanit duhet të kalojë përmes një lumi shumë të shpejtë, vetëm në një kabëll për të shkuar në shkollë. Kur mendoni se jeta juaj është e vështirë, mbani mend këta fëmijë.

 
Data e shpalljes 03.12.2017 në kategorinë Jeta
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook