Nxënësit në këtë qytet kanë dollape për telefonat e tyre

 
Për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies në shkollën për ushqim dhe ekonomi në Prijedor, Bosnjë dhe Hercegovinë, të gjitha klasat janë të pajisura me dollapë për të lënë telefonat celularë.Ideja është që telefonat nuk përdoren gjatë ligjeratave, i cili është një vendim i përbashkët i këshillit të studentëve, prindërve dhe mësuesve. Vendimi nënkupton që të gjithë respektojnë të njëjtat rregulla, kështu që profesorët menjëherë e pranuan idenë e re.

Studentët thonë se ata pajtohen sepse në këtë mënyrë arrijnë të përqëndrohen në mësimdhënie. Ata lënë telefonat e tyre në kabinete para fillimit të orëve, dhe ata mund t'i përdorin ato gjatë festave. Në periudhën e mëparshme, brendësia e shkollës ishte e pajisur me mobilje dhe ndriçim të ri.
 
Data e shpalljes 03.02.2018 në kategorinë Arsim
Përgatiti: S.N / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook