Artisti që krijoi video "Timelaps" me veprat e tij të mahnitshme

 
Artisti Thijme Termaat nga Hollanda, e di se shpirti konkurrues në botën e artit modern është shumë i madh, kështu që ka vendosur për të krijuar një video tajmlaps për t'u ndarë nga turma. Ai ka punuar në këtë video plot 2.5 vjet, por rezultati përfundimtar është më shumë se e mahnitshme. Shikojeni!

 
Data e shpalljes 02.09.2016 në kategorinë Art
Përgatiti: Sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook