Cila është destinacioni më i gjatë i Tokës?

 
Shikoni këtë video dhe shikoni se cili është destinacioni më i gjatë drejt ngasjes në Tokë. A po ju ju pëlqen juve kjo?

 
Data e shpalljes 01.10.2017 në kategorinë Shkenca
Përgatiti: sermijeta / Teksti nuk është i lektoruar:
Tags:
 
 

Lajme të rekomanduara nga Facebook